Hvad synes du om materialet ?

Vi vil gerne have din bedømmelse på den vejledning/ kampagne, du netop har læst.

Klik på vejledningen/ kampagnen til højre og fortæl os din mening. På den måde er du med til at sørge for, at vi holder den rette kurs på at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på branchens virksomheder.

   Branchevejledning:
Sikkerhed og godt arbejdsmiljø ved redningsdykning og overfladeredning

Vejledning for redningsdykkere i de danske redningsberedskaber til understøttelse af sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig udførsel af akutte redningsopgaver.Hvad synes du om den måde branchevejledningen er formidlet på?
I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet
ikke
Ved
ikke
Branchevejledningen er alt i alt godt formidlet
54%
38%
0%
0%
8%
Teksten er skrevet, så jeg nemt kan forstå den
46%
46%
0%
0%
8%
Mængden af billeder og illustrationer er passende
38%
54%
0%
0%
8%
Det er nemt at finde rundt i branchevejledningen
31%
54%
8%
0%
8%
Billeder og illustrationer gør det nemmere at forstå branchevejledningen
46%
46%
0%
0%
8%
Mængden af tekst er passende
15%
77%
0%
0%
8%


Hvad synes du om indholdet i branchevejledningen?
I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet
ikke
Ved
ikke
Jeg er alt i alt meget tilfreds med branchevejledningen
62%
31%
0%
0%
8%
Indholdet i branchevejledningen er relevant for vores branche
69%
23%
0%
0%
8%
Indholdet i branchevejledningen er relevant for vores virksomhed
38%
54%
0%
0%
8%
Indholdet i branchevejledningen er relevant for mine arbejdsopgaver
31%
62%
0%
0%
8%
Jeg har fået ny viden ved at læse branchevejledningen
46%
38%
0%
0%
15%


Hvordan læste du branchevejledningen?
I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet
ikke
Ved
ikke
Jeg søgte specifikke informationer i branchevejledningen
31%
62%
0%
0%
8%
Jeg ønskede at orientere mig bredt i branchevejledningen
23%
69%
0%
0%
8%
Jeg har læst hele branchevejledningen grundigt
38%
54%
0%
0%
8%


Hvordan vil du/I bruge branchevejledningen?
I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet
ikke
Ved
ikke
Jeg vil anbefale andre at læse branchevejledningen
77%
15%
0%
0%
8%
Jeg vil tale med andre på arbejdspladsen om noget, jeg har læst i branchevejledningen
38%
54%
0%
0%
8%
Ved at læse branchevejledningen har jeg ændret holdning til, hvordan en eller flere arbejdsopgaver kan udføres
31%
62%
0%
0%
8%
Jeg (vi) er allerede begyndt at udføre en eller flere arbejdsopgaver på en anden måde efter af have læst branchevejledningen
8%
85%
0%
0%
8%
Jeg (vi) har allerede oplevet et bedre arbejdsmiljø ved at udføre en eller flere arbejdsopgaver på en anden måde
15%
69%
8%
0%
8%
Jeg (vi) udførte i forvejen arbejdsopgaverne som beskrevet i branchevejledningen
15%
69%
8%
0%
8%