Hvad synes du om materialet ?

Vi vil gerne have din bedømmelse på den vejledning/ kampagne, du netop har læst.

Klik på vejledningen/ kampagnen til højre og fortæl os din mening. På den måde er du med til at sørge for, at vi holder den rette kurs på at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på branchens virksomheder.

   Hjemmeside:
BAU transport's nye hjemmeside

Se den på www.bautransport.dkHvad synes du om den måde hjemmesiden er formidlet på?
I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet
ikke
Ved
ikke
Hjemmesiden er alt i alt godt formidlet
9%
73%
0%
0%
18%
Teksten er skrevet, så jeg nemt kan forstå den
36%
45%
0%
0%
18%
Mængden af billeder og illustrationer er passende
36%
36%
9%
0%
18%
Det er nemt at finde rundt på hjemmesiden – menuerne er logisk opbygget
36%
36%
0%
9%
18%
Billeder og illustrationer gør det nemmere at forstå indholdet på hjemmesiden
36%
36%
0%
0%
27%
Mængden af tekst er passende
36%
45%
0%
0%
18%


Hvad synes du om indholdet på hjemmesiden?
I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet
ikke
Ved
ikke
Jeg er alt i alt meget tilfreds med hjemmesiden
27%
45%
0%
0%
27%
Indholdet på hjemmesiden er relevant for vores branche
27%
45%
0%
0%
27%
Indholdet på hjemmesiden er relevant for vores virksomhed
18%
55%
0%
0%
27%
Indholdet på hjemmesiden er relevant for mine arbejdsopgaver
18%
55%
0%
9%
18%
Jeg har fået ny viden ved at læse hjemmesiden
27%
36%
0%
0%
36%


Hvordan læste du hjemmesiden?
I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet
ikke
Ved
ikke
Jeg ønskede at orientere mig bredt på hjemmesiden
9%
64%
0%
0%
27%
Jeg søgte specifikke informationer på hjemmesiden
36%
36%
0%
0%
27%
Jeg har læst hele hjemmesiden grundigt
9%
55%
0%
9%
27%
Jeg har læst dele af hjemmesiden grundigt
18%
55%
0%
0%
27%


Hvordan vil du/I bruge hjemmesiden?
I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet
ikke
Ved
ikke
Jeg vil anbefale andre at læse hjemmesiden
55%
18%
0%
0%
27%
Jeg vil tale med andre på arbejdspladsen om noget, jeg har læst på hjemmesiden
27%
45%
0%
9%
18%
Ved at læse hjemmesiden har jeg ændret holdning til, hvordan en eller flere arbejdsopgaver kan udføres
0%
55%
18%
9%
18%
Jeg (vi) er allerede begyndt at udføre en eller flere arbejdsopgaver på en anden måde efter af have læst hjemmesiden
9%
55%
9%
9%
18%
Jeg (vi) har allerede oplevet et bedre arbejdsmiljø ved at udføre en eller flere arbejdsopgaver på en anden måde
0%
55%
18%
0%
27%
Jeg (vi) udførte i forvejen arbejdsopgaverne som beskrevet i hjemmesiden
0%
73%
0%
9%
18%