Hvad synes du om materialet ?

Vi vil gerne have din bedømmelse på den vejledning/ kampagne, du netop har læst.

Klik på vejledningen/ kampagnen til højre og fortæl os din mening. På den måde er du med til at sørge for, at vi holder den rette kurs på at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på branchens virksomheder.

  

Pjece:
Dieselpartikler i lukkede banerum​


Pjecen informerer om dieselpartikler og arbejdsmiljø. Den kommer med forslag til, hvordan personale, der arbejder i lukkede banerum, kan reducere risikoen under arbejdet.

SIDE : 1  2  3  4  5 

Hvad synes du om den måde branchevejledningen er formidlet på?
I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet
ikke
Ved
ikke
Branchevejledningen er alt i alt godt formidlet
Teksten er skrevet, så jeg nemt kan forstå den
Mængden af billeder og illustrationer er passende
Det er nemt at finde rundt i branchevejledningen
Billeder og illustrationer gør det nemmere at forstå branchevejledningen
Mængden af tekst er passende
Har du positive eller negative kommentarer til formidlingen i branchevejledningen?